odznaka Dywizjonu Huzarów Śmierci Niemczyk (rewers)

Niemczyk (allegro 2015)