1 aukcja Antykwariatu Dawida Janasa

Kolejnym podmiotem, który przenosi swoją ofertę z allegro.pl na onebid.pl jest Antykwariat Dawida Janasa. W dniu 16 września 2017 roku odbyła się jego pierwsza aukcja. Przygotowania do niej można było śledzić na vlogu Krzysztofa Jurko, który współpracuje z antykwariatem. Można odnieść wrażenie, że konieczność znalezienia nowej platformy sprzedaży zmobilizowała antykwariat do zgromadzenia większej liczby obiektów, co można poczytywać tylko na plus. Z drugiej strony miałem mieszane uczucia co do zakresu tej oferty, rozbitej na monety, medale, odznaczenia, znaczki pamiątkowe, srebra, rzeźby, malarstwo i wiele innych. Blisko połowa pozycji stanowiły monety, w konsekwencji można było odnieść wrażenie, że pozostałe kategorie są trochę na doczepkę. Tym bardziej, że w kategoriach takich jak np. odznaki i odznaczenia, oferta była dość przeciętna. Pomimo to, obserwując rozwój antykwariatu jestem przekonany, że będzie się dalej rozwijał i wróże mu dobrą przyszłość.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.